รับทำวีซ่ากรุงเทพ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเลิกตรวจ โควิดก่อนเข้าไทย

🏛📄ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย🇹🇭

     คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

📌สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศของทางราชกิจจานุเบกษา : https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D075S0000000004900&fbclid=IwAR2DnMTOij5BN2-ielRYSh1gE5W1TPo4wOyqwxDLAeZ7B88yJKC1eeI_0r4

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา